top of page

Thu, May 05

|

Reykjavík

Shamanic Breathwork

Registration is closed
See other events
Shamanic Breathwork
Shamanic Breathwork

Time & Location

May 05, 2022, 7:00 PM – 10:00 PM

Reykjavík, SÓL Retreat Center

About the event

................................☉ Shamanic Breathwork☉.................................. .......................................english & icelandic........................................

This  particular Breath modality honours and weaves in the traditions found  in the Shamanic ways and Ceremonies of healing thereby creating bridges  between our inner and outer worlds, the seen and the unseen. Unlike the  ancient ways where the Shaman was considered indispensable to the  transformative process, Shamanic Breathwork calls forth the Shaman  within each being guided by the facilitator.

Þessi  tegund af Öndunar tilhögun heiðrar og vefur saman hefðir sem fundnar  eru í Sjamanískum aðferður og heilunar athöfnum og skapa þannig brýr á  milli innri og ytri heima, hins sýnilega og ósýnilega. Ólíkt þessum forn  leiðum þar sem Sjamaninn var séður sem ómissandi í þessu umbreytingar  ferli, þá kallar Shamanic Breathwork fram hinn innra Sjaman sem býr í  okkur öllum með handleiðslu leiðbeinanda.

Through  the state of rhythmic, connected breath, accompanied by a journey of  specifically tailored, chakra-tuned music as well as live drumming, each  individual enters his/her own experience. This can include emotions,  physical sensations, imagination, memories, myth and all the various  ways in which our conscious and subconscious self brings forth our  personal library of healing wisdom.

Í  gegn um taktfast, samtengt öndunar ferli, ásamt leiðandi sérskapaðri,  orkustöðva-stilltri tónlist sem og lifandi trommuslætti, fer hver  einstaklingur inn í sína eigin upplifun. Sú getur verið tilfinningaleg,  líkamleg skynjun, ímyndun, minningum, goðsagnir og allar þær leiðir sem  við sækjum meðvitað og ómeðvitað upplýsingar frá okkar eigin bókasafni  af heilunar visku.

As  the process is generated from within, you may trust that this inner  guidance will take you to exactly the ´places´ that are most needed at  this moment and at the speed with which you are ready to be taken at.  The facilitator or co-journeyer will according to your need and  previously discussed boundaries support that which is ready to move,  energetically or physically.

Þar  sem þetta ferli er kallað fram innra með, þá getum við treyst að sú  innri vitund tekur þig á nákvæmlega réttu ´staðin´sem þú þarft á að  halda á þessari stundu og á þeim hraða sem þú ert tilbúin að ferðast á.  Leiðandinn eða samferðarmaðurinn, mun samkvæmt þinni þörf og  áðurtilteknum mörkum hlúa að því sem er tilbúið að hreyfast, orkulega  eða líkamlega.

....................................................⚬⚭⚬...................................................

Shamanic  Breathwork brings us naturally to a state the ancients called Dream  Time, but we would term a dreamlike state. Our ego and regular thinking  state is able to fully let go opening up to a more fluid, source driven  experience. What may come out of this manner of journeying is a  transformation that goes to the roots of our conditioned nature,  redundant patterns and addictive behaviour can be released, specific  wounds healed, thereafter meeting ourselves with harmony and even a  sense of bliss.

Sjamanísk  Öndun færur okkur með eðlilegum máta í það ástand sem forfeðurnir  kölluðu Drauma Tími, en við köllum draumakennt ástand. Okkar egó og  hefðbundið hugsunarferli getur sleppt tökum og opnað sig inn í  sveigjanlegt, kjarna tengda upplifun. Það sem komið getur út úr slíkru  ferðalagi er umbreyting sem snertir rætur skylirta eðli okkar. Við getum  sleppt úreldum munstur og ávanabindandi hegðun, heilað ákveðin sár og  þarmeð mætt sjálfinu í jafnvægi og jafnvel sælu.

Each  experience is completely individual, both in terms of what it ´looks´  like, ie is the person still throughout or having a physical, movement  driven journey. Much may happen eg. soul retreaval and re-birthing  processes. All this is natural to the ways of the Shamanic self that  innately knows how to call back an original state of being in whatever  way most aligned to the here and now.

Sérhver  upplifun er einstök, bæði hvernig hún ´birtist´, þeas hvor  einstaklingurinn er kjurr allan tímann eða í líkamlegu flæði. Margt  getur átt sér stað. þar á meðal Sálar afturheimting og endurfæðing. Allt  eru þetta eðlilegar leiðir sem Sjaman sjálfið þekkir til þess að kalla  fram sitt upphaflega ástand tilveru hvernig svo sem það hentar best  þessu hér og núi.

The  creator of this variety of Breathwork is Linda Starwolf of Venus Rising  Association for Transformation and University. Her early earlier  experiences were with Holotropic Breathwork whose creators were  Christina and Stanislav Grof.

Höfundur  þessarar tegundar af Öndunartækni er Linda Starwolf frá Venus Rising  Association for Transformation and University. Hennar fyrri reynslur  voru í Holotropic Öndunartækni og það hönnuðu Christina og Stanislav  Grof.

...............................................⚕︎✧⚕︎....................................................

Most  things needed for the session are already in place, this includes - a  mattress to lie on, pillows, blankets, but we ask you to bring your own  water bottle and please wear comfortable/non-restrictive clothing.

Flest  sem til þarf fyrir námskeiðið er þegar til staðar, þar á meðal dýnur  til að liggja á, púðar, teppi en við biðjum þig um að koma með  vatnsflösku og klæðast þægilegum/óhindrandi fatnaði.

In order to bring you the maximum benefit this workshop is offered as a trilogy starting on the:

Til þess að verða að sem mestu gagni þá er þetta námskeið sett upp í þrem pörtum:

14th April - 19.00-22.00 (body) 5th May - 19.00-22.00 (mind) 2nd Juna - 19.00-22.00 (spirit)

Price for complete workshop: 25.000 ISK

*please be in touch if you need to arrange special terms of payment.

Only space for 10 people so please send a mail to register- linda@solsetrid.is

.................................................♡☼♡....................................................

Your  facilitator Ýra (Linda Mjöll) - Huna Ka Ha To Ri, is passionate about  the nature of Creation. Born in Iceland but lived in London/UK for 25  yrs from an early age. Formerly a Production Designer within the Film  industry she worked/played for over 20yrs exploring how storytelling,  creating worlds within worlds could inspire humanity.

Leiðandinn  ykkar Ýra (Linda Mjöll) - Huna Ka Ha To Ri, hefur mikla ástríðu fyrir  eðli sköpunar. Fædd á Íslandi en bjó i London/Bretlandi í 25 ár frá unga  aldri. Fyrrum Leikmyndahönnuður í Kvikmynda Iðnaðinum þar sem hún  vann/lék sér í meira en 20 ár að kanna hvernig sögusögn, að skapa heima  innan heimsins gæti uppljómað mannfólkið.

Within  the last 10 yrs her focus has been running SÓL Setur - a Sun/Soul  Centre, dedicated to expanding/exploring the human experience through  Ceremony, Play, Art, Dance/ movement, Music/ Sound, Healing... all  within the context of living as a Community. She is a certified Shamanic  Light Healer from a branch of The Four Winds/ The Mahela Medicine  Wheel, a Shamanic Breathwork Facilitator from Venus Rising- Association  for Transformation and a student in the ways of Healing Plant Medicine  and Ceremonial Sound for the past 8 yrs

Síðustu  10 árin hefur hún beint athyglinni í að setja upp og reka SÓL Setrið -  Sól/Sálar Setur, sem óskar að víkka/kanna mannlegu upplifunina in gegn  um Athafnir, Leik, List, Dans/hreyfingu, Tónlist/Tóna, Heilun... allt  innan þess að búa sem samfélag á staðnum. Hún er lærður Sjamanískur Ljós  Heilari frá Mahela Medicine Wheel, útbúi af The Four Winds, Sjamanískur  Öndunar leiðandi, útskrifuð frá Venus Rising - Association for  Transformation og hefur síðustu 8 árin verið að læra að vinna með  Lækninga Plöntunum og Tónum sem tengjast þeim athöfnum.

Share this event

bottom of page