top of page

Thu, Feb 10

|

Solsetrid

Shamanic Breathwork

Registration is closed
See other events
Shamanic Breathwork
Shamanic Breathwork

Time & Location

Feb 10, 2022, 7:00 PM – 10:00 PM

Solsetrid, Skrauthorar 4, 116 Reykjavik, Iceland

About the event

..............................☉ Shamanic Breathwork☉....................................

.........................................english & icelandic..........................................

This particular Breath modality honours and weaves in the traditions found in the Shamanic ways and Ceremonies of healing thereby creating bridges between our inner and outer worlds, the seen and the unseen. Unlike the ancient ways where the Shaman was considered indispensable to the transformative process, Shamanic Breathwork calls forth the Shaman within each being guided by the facilitator.

Þessi tegund af Öndunar tilhögun heiðrar og vefur saman hefðir sem fundnar eru í Sjamanískum aðferður og heilunar athöfnum og skapa þannig brýr á milli innri og ytri heima, hins sýnilega og ósýnilega. Ólíkt þessum forn leiðum þar sem Sjamaninn var séður sem ómissandi í þessu umbreytingar ferli, þá kallar Shamanic Breathwork fram hinn innra Sjaman sem býr í okkur öllum með handleiðslu leiðbeinanda.

Through the state of rhythmic, connected breath, accompanied by a journey of specifically tailored, chakra-tuned music as well as live drumming, each individual enters his/her own experience. This can include emotions, physical sensations, imagination, memories, myth and all the various ways in which our conscious and subconscious self brings forth our personal library of healing wisdom.

Í gegn um taktfast, samtengt öndunar ferli, ásamt leiðandi sérskapaðri, orkustöðva-stilltri tónlist sem og lifandi trommuslætti, fer hver einstaklingur inn í sína eigin upplifun. Sú getur verið tilfinningaleg, líkamleg skynjun, ímyndun, minningum, goðsagnir og allar þær leiðir sem við sækjum meðvitað og ómeðvitað upplýsingar frá okkar eigin bókasafni af heilunar visku.

As the process is generated from within, you may trust that this inner guidance will take you to exactly the ´places´ that are most needed at this moment and at the speed with which you are ready to be taken at. The facilitator or co-journeyer will according to your need and previously discussed boundaries support that which is ready to move, energetically or physically.

Þar sem þetta ferli er kallað fram innra með, þá getum við treyst að sú innri vitund tekur þig á nákvæmlega réttu ´staðin´sem þú þarft á að halda á þessari stundu og á þeim hraða sem þú ert tilbúin að ferðast á. Leiðandinn eða samferðarmaðurinn, mun samkvæmt þinni þörf og áðurtilteknum mörkum hlúa að því sem er tilbúið að hreyfast, orkulega eða líkamlega.

........................................................⚬⚭⚬...................................................

Shamanic Breathwork brings us naturally to a state the ancients called Dream Time, but we would term a dreamlike state. Our ego and regular thinking state is able to fully let go opening up to a more fluid, source driven experience. What may come out of this manner of journeying is a transformation that goes to the roots of our conditioned nature, redundant patterns and addictive behaviour can be released, specific wounds healed, thereafter meeting ourselves with harmony and even a sense of bliss.

Sjamanísk Öndun færur okkur með eðlilegum máta í það ástand sem forfeðurnir kölluðu Drauma Tími, en við köllum draumakennt ástand. Okkar egó og hefðbundið hugsunarferli getur sleppt tökum og opnað sig inn í sveigjanlegt, kjarna tengda upplifun. Það sem komið getur út úr slíkru ferðalagi er umbreyting sem snertir rætur skylirta eðli okkar. Við getum sleppt úreldum munstur og ávanabindandi hegðun, heilað ákveðin sár og þarmeð mætt sjálfinu í jafnvægi og jafnvel sælu.

Each experience is completely individual, both in terms of what it ´looks´ like, ie is the person still throughout or having a physical, movement driven journey. Much may happen eg. soul retreaval and re-birthing processes. All this is natural to the ways of the Shamanic self that innately knows how to call back an original state of being in whatever way most aligned to the here and now.

Sérhver upplifun er einstök, bæði hvernig hún ´birtist´, þeas hvor einstaklingurinn er kjurr allan tímann eða í líkamlegu flæði. Margt getur átt sér stað. þar á meðal Sálar afturheimting og endurfæðing. Allt eru þetta eðlilegar leiðir sem Sjaman sjálfið þekkir til þess að kalla fram sitt upphaflega ástand tilveru hvernig svo sem það hentar best þessu hér og núi.

The creator of this variety of Breathwork is Linda Starwolf of Venus Rising Association for Transformation and University. Her early earlier experiences were with Holotropic Breathwork whose creators were Christina and Stanislav Grof.

Höfundur þessarar tegundar af Öndunartækni er Linda Starwolf frá Venus Rising Association for Transformation and University. Hennar fyrri reynslur voru í Holotropic Öndunartækni og það hönnuðu Christina og Stanislav Grof.

...................................................⚕✧⚕....................................................

Most things needed for the session are already in place, this includes - a mattress to lie on, pillows, blankets, but we ask you to bring your own water bottle and please wear comfortable/non-restrictive clothing.

Flest sem til þarf fyrir námskeiðið er þegar til staðar, þar á meðal dýnur til að liggja á, púðar, teppi en við biðjum þig um að koma með vatnsflösku og klæðast þægilegum/óhindrandi fatnaði.

In order to bring you the maximum benefit this workshop is offered as a trilogy starting on the:

Til þess að verða að sem mestu gagni þá er þetta námskeið sett upp í þrem pörtum:

10th February - 19.00-22.00 (body)

3rd March - 19.00-22.00 (mind)

24th March - 19.00-22.00 (spirit)

Price for complete workshop:

25.000 ISK

*please be in touch if you need to arrange special terms of payment.

Only space for 10 people so please send a mail to register- linda@solsetrid.is

.....................................................♡☼♡....................................................

Your facilitator Ýra (Linda Mjöll) - Huna Ka Ha To Ri, is passionate about the nature of Creation. Born in Iceland but lived in London/UK for 25 yrs from an early age. Formerly a Production Designer within the Film industry she worked/played for over 20yrs exploring how storytelling, creating worlds within worlds could inspire humanity.

Leiðandinn ykkar Ýra (Linda Mjöll) - Huna Ka Ha To Ri, hefur mikla ástríðu fyrir eðli sköpunar. Fædd á Íslandi en bjó i London/Bretlandi í 25 ár frá unga aldri. Fyrrum Leikmyndahönnuður í Kvikmynda Iðnaðinum þar sem hún vann/lék sér í meira en 20 ár að kanna hvernig sögusögn, að skapa heima innan heimsins gæti uppljómað mannfólkið.

Within the last 10 yrs her focus has been running SÓL Setur - a Sun/Soul Centre, dedicated to expanding/exploring the human experience through Ceremony, Play, Art, Dance/ movement, Music/ Sound, Healing... all within the context of living as a Community. She is a certified Shamanic Light Healer from a branch of The Four Winds/ The Mahela Medicine Wheel, a Shamanic Breathwork Facilitator from Venus Rising- Association for Transformation and a student in the ways of Healing Plant Medicine and Ceremonial Sound for the past 8 yrs

Síðustu 10 árin hefur hún beint athyglinni í að setja upp og reka SÓL Setrið - Sól/Sálar Setur, sem óskar að víkka/kanna mannlegu upplifunina in gegn um Athafnir, Leik, List, Dans/hreyfingu, Tónlist/Tóna, Heilun... allt innan þess að búa sem samfélag á staðnum. Hún er lærður Sjamanískur Ljós Heilari frá Mahela Medicine Wheel, útbúi af The Four Winds, Sjamanískur Öndunar leiðandi, útskrifuð frá Venus Rising - Association for Transformation og hefur síðustu 8 árin verið að læra að vinna með Lækninga Plöntunum og Tónum sem tengjast þeim athöfnum

Share this event

bottom of page